LCI-300
פרטים כלליים
משחת מסטיק תופחת (INTUMESCENT) בגוון אדום בהיר מתוצרת חברת STIבארה"ב.
משמש לאיטום פתחים וחללים נגד מעבר אש ועשן. מתאים גם לאטימה סביב צנרת מתכלה (פלסטית) עד לקוטר של "2. במגע עם אש החומר תופח למילוי חללים ואינו מאפשר מעבר אש ועשן למשך שעתיים. לאחר התייבשות, החומר לא ניזוק במגע עם מים. המוצר נבדק לפי תקינה אמריקאית במעבדות. 
ULבעשרות בדיקות לעמידות אש לשעתיים וכן לפי ת"י 931 חלק 2 לשעתיים. מגיע בדליים של 25 ק"ג או 5 ק"ג או שפופרות של 310 מ"ל.
גיליון בטיחות / MSDS
דף מידע בעברית
דף מידע באנגלית
דף שיווקי באנגלית
תעודת תקן ישראלי 1
תעודת תקן ישראלי 2
תעודת תקן זר