לוח איטומסט FR
לוח איטומסט FR  | חזרה לתפריט הקודם
 
פרטים כלליים
לוח צמר סלעים קשיח בצפיפות 150 ק"ג/קוב בעובי 5 ס"מ ובמידה של 100*60 ס"מ.
הלוח מטופל שני צדדיו באיטומסט ומשמש למגוון רחב ביותר של איטומי מעברים. 
האיטום מבוצע על ידי חיתוך הלוח למידה המתאימה והחדרתו בלחץ לפתח.
בעת היישום יש למרוח את שפת הלוח במשחת איטומסט. 
לפרטים והסברים על אופני היישום מומלץ להיות בקשר עם צוות המשרד של אלומות אש.
דף מידע בעברית