אלומות אש
פתח תקווה
 
למשלוח מכתבים –
אלומות אש טכנולוגיות מיגון בע"מ
ת"ד 4606
אזור התעשייה סגולה
פתח תקווה
4914502
 
טלפון – ראשי – 03-9343001
ישיר למנהלת המשרד – ז'נט ליויאן – 03-5386219
פקס – 03-9343002
מייל – info@alumotesh.co.il

Alumot Esh Fire Protection Technologies ltd

 Hatavor Street ,  Segula Industrial Area 12 Petach Tikva , Israel 

:Mailing address
POB 4606
Segula Industrial Area
Petach Tikva
Israel, 4914502
 
Phone – +972-3-9343001
Fax – +972-3-9343002
:Mrs. Anat Hadash, Head of Import Department
972-3-5386211+

הרשמו כאן ואנו מבטיחים לשמור על קשר.