צבעים תופחים למיגון פלדה
צבעים תופחים למיגון פלדה  | חזרה לתפריט הקודם
 
פרטים כלליים

צבע מעכב בעירה:
צבע תופח למיגון פלדה מתנפח בחשיפה לחום ואש לכדי פי 50 מעוביו המקורי.
מקנה מיגון של עד 3 שעות לשלד הפלדה, בעוביים של בין 0.5-6 מ"מ. 
ישנם צבעים שונים לצרכי מיגון שונים וסביבות עבודה שונות – כגון פנים או חוץ המבנה.
גמר הצבע הנו ברמת קליפת תפוז.
פנה למשרד לאיתור הצבע מעכב בעירה המתאים לצרכי הפרוייקט שלך וחישוב עוביים הנדסי.
גיליון בטיחות / MSDS
דף מידע בעברית
דף מידע באנגלית
דף שיווקי באנגלית

 צבע מעכב בעירה | אלומות אש