צבעים תופחים למיגון פלדה
צבעים תופחים למיגון פלדה  | חזרה לתפריט הקודם
 
פרטים כלליים

צבע תופח למיגון פלדה :
ישנם צבעים שונים לצרכי מיגון שונים וסביבות עבודה שונות – כגון פנים או חוץ המבנה.
יצרן - חברת Shwerwin Williams, אנגליה.
על המשתמש לוודא כי המוצר נועד ומתאים למטרת השימוש וכי השטח הוכן כראוי.
פנה למשרד לאיתור הצבע המתאים לצרכי הפרוייקט שלך וחישוב עוביים הנדסי.

FX-5120 - צבע תופח דקורטיבי לשימוש פנימי
צבע תופח המשמש להגנת קונסטרוקציות פלדה ל- 120 דקות.
במקרים מסויימים ניתן גם להגיע ל- 3 שעות.
על גבי ה- FX-5120 מיישמים צבע עליון דקורטיבי בגוון לבחירת המזמין.
דף מידע בעברית
דף מידע באנגלית
תעודת בדיקה


FX1003 - צבע תופח דקורטיבי לשימוש חיצוני
דף מידע באנגלית

 צבע מעכב בעירה | אלומות אש