ווילון חסין אש ועשן (FC-2)
ווילון חסין אש ועשן (FC-2)  | חזרה לתפריט הקודם
 
פרטים כלליים
ווילון חסין אש ועשן, נגלל אופקית, מאפשר הפרדה בין אזורי אש שונים, עמידות אש של עד 4 שעות.
מאושר UL.
ווילון מגובה במערכת UPS עצמאית, בהעדר חשמל במבנה ימשיך הווילון לעבוד כנדרש.
במקרה של קריסת מערכות כללית, וגם במצב קריסת ה UPS או שרפת הרכזת – הווילון מוגדר כ FAIL-SAFE – וייגלל  מטה לסגירת הפתח ליצירת מחיצת האש הנדרשת.

דף מידע באנגלית
דף מידע באנגלית
שרטוטים